Privileged Access & Account Management (PAM - Ayrıcalıklı Hesap & Erişim Yönetimi) Nedir?

Türkçe’ye Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi ve Ayrıcalıklı Hesap Yönetimi olarak çevirilen bu kavramların önemi son yıllarda gittikçe daha çok anlaşılmaya başlanmıştır. Bu da beraberinde hem bilgi hem de ürün talebini arttırmıştır.

Windows Remote Management (WinRM) Over Linux/Docker/macOS Platforms

WinRM nedir? WinRM konfigurasyon nasıl yapılır? Linux/Docker/macOS üzerinden Domain Kullanıcısı "Negotiate" Authentication yöntemi ile Powershell bağlantısı nasıl yapılır?

OpenID Connect (OIDC) ile Kimlik Doğrulama - Nasıl Yapılır?

OAuth 2.0 spesifikasyonlarını uygulayan ve REST/JSON istek akışlarını kullanarak kimlik sağlayıcılarını uygulamalara entegre etmeyi kolaylaştıran kimlik doğrulama protokolüdür.

SAML (Security Assertion Markup Language) Nedir?

SAML, kimlik sağlayıcının (IdP - Identity Provider), doğrulanmış kullanıcı bilgilerini servis sağlayıcıya ileten açık bir iletişim standartıdır.

Shared Account (Paylaşımlı Hesap) Nedir?

Shared Account yani paylaşımlı hesap, kurumların sosyal medya ya da belli bir uygulamanın yönetim için kullanılan hesabını diğer kullanıcılarla paylaşabilecek şekilde yönetilmesini sağlayan, MonoSign ürününde geliştirilmiş bir hesap türüdür.

Single Sign-On Nedir?

SSO'dan tek bir kullanıcı kimliği ile birden fazla servise (uygulama / web sayfası) erişim sağlayıp kullanma imkanı sağlayan bir konsept olarak bahsedilebilir.

Multi Factor Authentication (Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama)

Çok faktörlü kimlik doğrulaması (MFA), bir kullanıcı, hesabına erişmek istediğinde, kullanıcı kimliğini kanıtlamak için en az iki veya daha fazla türde doğrulamayı gerekli kılan, araya ekstra bir güvenlik adımı ekleyerek hesap güvenliğini artıran bir sistemdir.

.NET Core Identity Kullanımı

Çok faktörlü kimlik doğrulaması (MFA), bir kullanıcı, hesabına erişmek istediğinde, kullanıcı kimliğini kanıtlamak için en az iki veya daha fazla türde doğrulamayı gerekli kılan, araya ekstra bir güvenlik adımı ekleyerek hesap güvenliğini artıran bir sistemdir.

RADIUS Server Nedir ve Nasıl Entegre Edilir?

Tanımsal olarak baktığımızda RADIUS, baş harflerini "Remote Authentication Dial-in User Service" tanımından alan ve uygulama katmanlı protokollerden biridir. İletişim yöntemi olarak Network UDP protolünü kullanır. Server (Sunucu) / Client (İstemci) mamirisini kullanır.

Identity & Access Management (Kimlik ve Erişim Yönetimi) Nedir?

Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM), kullanıcı kimliklerini ve erişim izinlerini güvenli bir şekilde başlatmak, depolamak ve yönetmek için bir sistemdir.

İŞ YAZILIM DİZİNİ MONOSIGN'I KİMLİK YÖNETİMİ YAZILIM KATEGORİSİNDE 2 ÖDÜLLE BİRLİKTE DİĞER ÜRÜNLERDEN AYIRIYOR

Piyasada çeşitli iş endüstleri için binlerce yazılım sistemi bulunmaktadır. Bu, karar vericilerin, ihtiyaçları doğrultusunda en iyi çözüm bulma konusunda seçim yapmalarını zorlaştırır. Bu amaçla, popüler yazılım inceleme platformu olan FinancesOnline'nın parlayan bir MonoSign tavsiyesi verdiğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

MonoSign'ın Yeni Versiyonu ile Gelen Özellikler

MonoSign Kimlik ve Erişim yönetiminin ötesinde bir çözümdür. Yeni sürümün çıkışıyla beraber sözümüzü tutuyoruz ve Kimlik ve Erişim Yönetimi'nin ötesinde kalıyoruz. Güvenlik ihlalleri her gün evrim geçirmektedir çünkü işletmeler yeni süreçlere ihtiyaç duyarken dijital evrim tam hızda devam ediyor ve çeşitli ihtiyaçlar ortaya çıkıyor.

Google Cloud'da HA Ortamımızı Nasıl Yönetiyoruz?

Yüksek Kullanılabilirlik Yüksek Ölçeklenebilirlik Sağlamak özellikle SaaS altyapısı üzerinden çözüm sunan ürünler için önemlidir. Müşteri sayısındaki artış bizim için daha fazla iş anlamına geliyor ve işi kaldıracak bir altyapı oluşturmazsak kaynaklarımızı boşa harcamış oluyoruz.

ASP.NET Core'da JWT ile Güvenliğin Sağlanması

Kimlik ve Erişim Yönetimi: Yetkiler ve İlkeler